Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z VII sesji odbytej w dniu 26 maja 2015 r.
Uchwała Nr VII/62/2015 - do pobraniaUchwala_62_2015.pdf (208927 B)2015-06-03
Opis Uchwała Nr VII/62/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzozów za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
Uchwała Nr VII/63/2015 - do pobraniaUchwala_63_2015.pdf (299264 B)2015-06-03
Opis Uchwała Nr VII/63/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzozowa za 2014 rok.
Uchwała Nr VII/64/2015 - do pobraniaUchwala_64_2015.pdf (849870 B)2015-06-03
Opis Uchwała Nr VII/64/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzozowa.
Uchwała Nr VII/65/2015 - do pobraniaUchwala_65_2015.pdf (280121 B)2015-06-03
Opis Uchwała Nr VII/65/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie.
Uchwała Nr VII/66/2015 - do pobraniaUchwala_66_2015.pdf (304843 B)2015-06-03
Opis Uchwała Nr VII/66/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty.
Uchwała Nr VII/67/2015 - do pobraniaUchwala_67_2015.pdf (231990 B)2015-06-03
Opis Uchwała Nr VII/67/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VII/68/2015 - do pobraniaUchwala_68_2015.pdf (251689 B)2015-06-03
Opis Uchwała Nr VII/68/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VII/69/2015 - do pobraniaUchwala_69_2015.pdf (254458 B)2015-06-03
Opis Uchwała Nr VII/69/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VII/70/2015 - do pobraniaUchwala_70_2015.pdf (212026 B)2015-06-03
Opis Uchwała Nr VII/70/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XLVI/470/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie oddania w najem lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VII/71/2015 - do pobraniaUchwala_71_2015.pdf (278540 B)2015-06-10
Opis Uchwała Nr VII/71/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie oddania w najem lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VII/72/2015 - do pobraniaUchwala_72_2015.pdf (587197 B)2015-06-10
Opis Uchwała Nr VII/72/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Brzozowie.
Uchwała Nr VII/73/2015 - do pobraniaUchwala_73_2015.pdf (1090405 B)2015-06-10
OpisUchwała Nr VII/73/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów.

Wszystkie załączniki dotyczące w/w uchwały są dostępne do pobrania pod adresem:
Przejdź do pobierania


Uchwała Nr VII/74/2015 - do pobraniaUchwala_74_2015.pdf (3410096 B)2015-06-10
Opis Uchwała Nr VII/74/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO I CENTRUM USŁUGOWO-HANDLOWEGO "BRZOZÓW-4" UL. KOŚCIUSZKI W MIEŚCIE BRZOZÓW - ETAP I
Uchwała Nr VII/75/2015 - do pobraniaUchwala_75_2015.pdf (754241 B)2015-06-10
Opis Uchwała Nr VII/75/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie udzielenia w 2015 r., dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VII/76/2015 - do pobraniaUchwala_76_2015.pdf (243297 B)2015-06-10
Opis Uchwała Nr VII/76/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Uchwała Nr VII/77/2015 - do pobraniaUchwala_77_2015.pdf (6158020 B)2015-06-10
Opis Uchwała Nr VII/77/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Brzozów oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Uchwała Nr VII/78/2015 - do pobraniaUchwala_78_2015.pdf (222993 B)2015-06-10
Opis Uchwała Nr VII/78/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Uchwała Nr VII/79/2015 - do pobraniaUchwala_79_2015.pdf (2713933 B)2015-08-07
Opis Uchwała Nr VII/79/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2015.
2015-08-07
Opis Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «