Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z VI sesji odbytej w dniu 31 marca 2015 r.
Uchwała Nr VI/42/2015 - do pobraniaUchwala_42_2015.pdf (2500885 B)2015-04-02
Opis Uchwała Nr VI/42/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzozów na lata 2015 - 2019.
Uchwała Nr VI/43/2015 - do pobraniaUchwala_43_2015.pdf (2915208 B)2015-04-02
Opis Uchwała Nr VI/43/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
Uchwała Nr VI/44/2015 - do pobraniaUchwala_44_2015.pdf (822720 B)2015-04-02
Opis Uchwała Nr VI/44/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.
Uchwała Nr VI/45/2015 - do pobraniaUchwala_45_2015.pdf (283913 B)2015-04-02
Opis Uchwała Nr VI/45/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VI/46/2015 - do pobraniaUchwala_46_2015.pdf (234620 B)2015-04-02
Opis Uchwała Nr VI/46/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr VI/47/2015 - do pobraniaUchwala_47_2015.pdf (236883 B)2015-04-02
Opis Uchwała Nr VI/47/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr VI/48/2015 - do pobraniaUchwala_48_2015.pdf (237166 B)2015-04-02
Opis Uchwała Nr VI/48/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr VI/49/2015 - do pobraniaUchwala_49_2015.pdf (237103 B)2015-04-02
Opis Uchwała Nr VI/49/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr VI/50/2015 - do pobraniaUchwala_50_2015.pdf (235997 B)2015-04-02
Opis Uchwała Nr VI/50/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr VI/51/2015 - do pobraniaUchwala_51_2015.pdf (236362 B)2015-04-02
OpisUchwała Nr VI/51/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr VI/52/2015 - do pobraniaUchwala_52_2015.pdf (238297 B)2015-04-02
OpisUchwała Nr VI/52/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr VI/53/2015 - do pobraniaUchwala_53_2015.pdf (236262 B)2015-04-02
OpisUchwała Nr VI/53/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr VI/54/2015 - do pobraniaUchwala_54_2015.pdf (273439 B)2015-04-02
OpisUchwała Nr VI/54/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brzozów na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie w celu budowy strażnicy.
Uchwała Nr VI/55/2015 - do pobraniaUchwala_55_2015.pdf (454307 B)2015-04-02
OpisUchwała Nr VI/55/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Uchwała Nr VI/56/2015 - do pobraniaUchwala_56_2015.pdf (378776 B)2015-04-02
OpisUchwała Nr VI/56/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Uchwała Nr VI/57/2015 - do pobraniaUchwala_57_2015.pdf (263736 B)2015-04-02
OpisUchwała Nr VI/57/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie.
Uchwała Nr VI/58/2015 - do pobraniaUchwala_58_2015.pdf (203959 B)2015-04-02
OpisUchwała Nr VI/58/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VI/59/2015 - do pobraniaUchwala_59_2015.pdf (213012 B)2015-04-02
OpisUchwała Nr VI/59/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Brzozów na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr VI/60/2015 - do pobraniaUchwala_60_2015.pdf (4398597 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr VI/60/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2015.
Uchwała Nr VI/61/2015 - do pobraniaUchwala_61_2015.pdf (7042039 B)2015-05-27
OpisUchwała Nr VI/61/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzozów.
2015-05-27
Opis Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «