Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z III sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r.
Uchwała III/5/2014 - do pobraniaUchwala_5_2014.pdf (8235920 B)2015-01-08
OpisUchwała Budżetowa na rok 2015 Nr III/5/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Uchwała III/6/2014 - do pobraniaUchwala_6_2014.pdf (4499031 B)2015-01-08
OpisUchwała III/6/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzozów
Uchwała III/7/2014 - do pobraniaUchwala_7_2014.pdf (2402858 B)2015-01-08
OpisUchwała III/7/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Uchwała III/8/2014 - do pobraniaUchwala_8_2014.pdf (1187830 B)2015-01-08
Opis Uchwała III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzozów na 2015 rok.
Uchwała III/9/2014 - do pobraniaUchwala_9_2014.pdf (3313963 B)2015-01-08
Opis Uchwała III/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
Uchwała III/10/2014 - do pobraniaUchwala_10_2014.pdf (260138 B)2015-01-08
Opis Uchwała III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Brzozowa.
Uchwała III/11/2014 - do pobraniaUchwala_11_2014.pdf (1548042 B)2015-01-08
Opis Uchwała III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/253/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów".
Uchwała III/12/2014 - do pobraniaUchwala_12_2014.pdf (286057 B)2015-01-08
Opis Uchwała III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/255/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminy, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała III/13/2014 - do pobraniaUchwala_13_2014.pdf (953903 B)2015-01-08
Opis Uchwała III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/268/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała III/14/2014 - do pobraniaUchwala_14_2014.pdf (277530 B)2015-01-08
Opis Uchwała III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXXI/347/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Uchwała III/15/2014 - do pobraniaUchwala_15_2014.pdf (285308 B)2015-01-08
Opis Uchwała III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zamiany uchwały Nr XL/428/2014 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia kryteriów przyznania dopłaty.
Uchwała III/16/2014 - do pobraniaUchwala_16_2014.pdf (2001672 B)2015-01-08
Opis Uchwała III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne miejscowości Turze Pole i Grabownica Starzeńska.
Uchwała III/17/2014 - do pobraniaUchwala_17_2014.pdf (235617 B)2015-01-08
Opis Uchwała III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała III/18/2014 - do pobraniaUchwala_18_2014.pdf (302806 B)2015-01-08
Opis Uchwała III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomościach na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała III/19/2014 - do pobraniaUchwala_19_2014.pdf (220878 B)2015-01-08
Opis Uchwała III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXVII/286/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomościach na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała III/20/2014 - do pobraniaUchwala_20_2014.pdf (2392850 B)2015-01-08
Opis Uchwała III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Brzozów na 2015 rok.
Uchwała III/21/2014 - do pobraniaUchwala_21_2014.pdf (610609 B)2015-01-08
Opis Uchwała III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie opłaty targowej.
Uchwała III/21/2014 - do pobraniaUchwala_21_2_2015.pdf (2931532 B)2015-01-08
Opis Uchwała III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2014.
2015-03-03
Opis Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «