Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XLVII sesji odbytej w dniu 28 października 2014 r.
Uchwała XLVII/476/2014 - do pobraniaUchwala_476_2014.pdf (228127 B)2014-11-07
OpisUchwała XLVII/476/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014-2024".

Strategia Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014-2024 jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem:
POBIERZ
Uchwała XLVII/477/2014 - do pobraniaUchwala_477_2014.pdf (300470 B)2014-11-07
OpisUchwała XLVII/477/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej.
Uchwała XLVII/478/2014 - do pobraniaUchwala_478_2014.pdf (321866 B)2014-11-07
Opis Uchwała XLVII/478/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Nr 2191/1, położonej w Grabownicy Starzeńskiej, stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała XLVII/479/2014 - do pobraniaUchwala_479_2014.pdf (313822 B)2014-11-07
Opis Uchwała XLVII/479/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Nr 7643/1, położonej w Starej Wsi, stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała XLVII/480/2014 - do pobraniaUchwala_480_2014.pdf (337708 B)2014-11-07
Opis Uchwała XLVII/480/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/247/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Uchwała XLVII/481/2014 - do pobraniaUchwala_481_2014.pdf (324422 B)2014-11-07
Opis Uchwała XLVII/481/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów na realizację zadania publicznego.
Uchwała XLVII/482/2014 - do pobraniaUchwala_482_2014.pdf (369488 B)2014-11-07
Opis Uchwała XLVII/482/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLI/438/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia w 2014 r. dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała XLVII/483/2014 - do pobraniaUchwala_483_2014.pdf (3788108 B)2015-01-08
OpisUchwała XLVII/483/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2014.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «