Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XLVI sesji odbytej w dniu 25 września 2014 r.
Uchwała XLVI/464/2014 - do pobraniaUchwala_464_2014.pdf (1478555 B)2014-09-30
Opis Uchwała XLVI/464/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Brzozów w latach 2010-2013
Uchwała XLVI/465/2014 - do pobraniaUchwala_465_2014.pdf (298282 B)2014-09-30
Opis Uchwała XLVI/465/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej.
Uchwała XLVI/466/2014 - do pobraniaUchwala_466_2014.pdf (297631 B)2014-09-30
Opis Uchwała XLVI/466/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej.
Uchwała XLVI/467/2014 - do pobraniaUchwala_467_2014.pdf (296483 B)2014-09-30
Opis Uchwała XLVI/467/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej.
Uchwała XLVI/468/2014 - do pobraniaUchwala_468_2014.pdf (295986 B)2014-09-30
Opis Uchwała XLVI/468/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej.
Uchwała XLVI/469/2014 - do pobraniaUchwala_469_2014.pdf (248793 B)2014-09-30
Opis Uchwała XLVI/469/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała XLVI/470/2014 - do pobraniaUchwala_470_2014.pdf (266331 B)2014-09-30
Opis Uchwała XLVI/470/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie oddania w najem lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Brzozów.
Uchwała XLVI/471/2014 - do pobraniaUchwala_471_2014.pdf (249134 B)2014-09-30
Opis Uchwała XLVI/471/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała XLVI/472/2014 - do pobraniaUchwala_472_2014.pdf (285640 B)2014-09-30
Opis Uchwała XLVI/472/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała XLVI/473/2014 - do pobraniaUchwala_473_2014.pdf (1917717 B)2014-09-30
Opis Uchwała XLVI/473/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów.
Uchwała XLVI/474/2014 - do pobraniaUchwala_474_2014.pdf (376682 B)2014-09-30
Opis Uchwała XLVI/474/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na ternie Gminy Brzozów dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Uchwała XLVI/475/2014 - do pobraniaUchwala_475_2014.pdf (6015492 B)2015-01-08
OpisUchwała XLVI/475/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzozów.
2015-01-08
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «