Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XLIII sesji odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r.
Uchwała XLIII/449/2014 - do pobraniaUchwala_449_2014.pdf (766974 B)2014-07-04
OpisUchwała XLIII/449/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzozów oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
Uchwała XLIII/450/2014 - do pobraniaUchwala_450_2014.pdf (473594 B)2014-07-04
OpisUchwała XLIII/450/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobku Samorządowym w Brzozowie prowadzonym przez Gminę Brzozów oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.
Uchwała XLIII/451/2014 - do pobraniaUchwala_451_2014.pdf (280254 B)2014-07-04
OpisUchwała XLIII/451/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie.
Uchwała XLIII/452/2014 - do pobraniaUchwala_452_2014.pdf (639358 B)2014-07-04
OpisUchwała XLIII/452/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr XXIX/193/2009 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunku przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Uchwała XLIII/453/2014 - do pobraniaUchwala_453_2014.pdf (466475 B)2014-07-04
Opis Uchwała XLIII/453/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w Statucie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Brzozowie Nr XXIX/306 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Uchwała XLIII/454/2014 - do pobraniaUchwala_454_2014.pdf (300334 B)2014-07-04
Opis Uchwała XLIII/454/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIV/383/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała XLIII/455/2014 - do pobraniaUchwala_455_2014.pdf (861135 B)2014-07-04
Opis Uchwała XLIII/455/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/239/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Brzozów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Uchwała XLIII/456/2014 - do pobraniaUchwala_456_2014.pdf (1067421 B)2014-07-04
Opis Uchwała XLIII/456/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/262/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Brzozów na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała XLIII/457/2014 - do pobraniaUchwala_457_2014.pdf (317361 B)2014-07-04
Opis Uchwała XLIII/457/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgodny na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Brzozów.
Uchwała XLIII/458/2014 - do pobraniaUchwala_458_2014.pdf (419127 B)2014-07-04
Opis Uchwała XLIII/458/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała XLIII/459/2014 - do pobraniaUchwala_459_2014.pdf (2231340 B)2014-08-20
OpisUchwała XLIII/459/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2014.
Uchwała XLIII/460/2014 - do pobraniaUchwala_460_2014.pdf (6202253 B)2014-08-20
OpisUchwała XLIII/460/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzozów.
2014-08-20
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «