Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XLI sesji odbytej w dniu 29 kwietnia 2014 r.
Uchwała XLI/438/2014 - do pobraniaUchwala_438_2014.pdf (841939 B)2014-05-08
OpisUchwała XLI/438/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia w 2014 r., dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała XLI/439/2014 - do pobraniaUchwala_439_2014.pdf (223208 B)2014-05-08
OpisUchwała XLI/439/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
Uchwała XLI/440/2014 - do pobraniaUchwala_440_2014.pdf (1764137 B)2014-05-08
OpisUchwała XLI/440/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała XLI/441/2014 - do pobraniaUchwala_441_2014.pdf (2396481 B)2014-06-10
Opis Uchwała XLI/441/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2014.
2014-06-10
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «