Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XL sesji odbytej w dniu 26 marca 2014 r.
Uchwała XL/425/2014 - do pobraniaUchwala_425_2014.pdf (374596 B)2014-04-03
OpisUchwała Nr XL/425/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Uchwała XL/426/2014 - do pobraniaUchwala_426_2014.pdf (207842 B)2014-04-03
OpisUchwała Nr XL/426/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Starej Wsi.
Uchwała XL/427/2014 - do pobraniaUchwala_427_2014.pdf (740850 B)2014-04-03
OpisUchwała Nr XL/427/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Brzozów Programu "Brzozowska Karta Rodziny 3+".
Uchwała XL/428/2014 - do pobraniaUchwala_428_2014.pdf (1242964 B)2014-04-03
OpisUchwała Nr XL/428/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia kryteriów przyznania dopłaty.
Uchwała XL/429/2014 - do pobraniaUchwala_429_2014.pdf (1717661 B)2014-04-03
OpisUchwała Nr XL/429/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała XL/430/2014 - do pobraniaUchwala_430_2014.pdf (261718 B)2014-04-03
OpisUchwała Nr XL/430/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzozów w 2014 r.".
Uchwała XL/431/2014 - do pobraniaUchwala_431_2014.pdf (294591 B)2014-04-03
OpisUchwała Nr XL/431/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej.
Uchwała XL/432/2014 - do pobraniaUchwala_432_2014.pdf (250323 B)2014-04-03
OpisUchwała Nr XL/432/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała XL/433/2014 - do pobraniaUchwala_433_2014.pdf (221671 B)2014-04-03
OpisUchwała Nr XL/433/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXI/341/2014 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała XL/434/2014 - do pobraniaUchwala_434_2014.pdf (223153 B)2014-04-03
Opis Uchwała Nr XL/434/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXI/342/2014 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała XL/435/2014 - do pobraniaUchwala_435_2014.pdf (405939 B)2014-04-03
Opis Uchwała Nr XL/435/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała XL/436/2014 - do pobraniaUchwala_436_2014.pdf (268146 B)2014-04-03
Opis Uchwała Nr XL/436/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody za nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała XL/437/2014 - do pobraniaUchwala_437_2014.pdf (1718368 B)2014-05-21
OpisUchwała Nr XL/437/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2014.
2014-05-21
Opis Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «