Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XXXIX sesji odbytej w dniu 28 lutego 2014 r.
Uchwała Nr XXXIX/410/2014 - do pobraniaUchwala_410_2014.pdf (1342525 B)2014-03-11
OpisUchwała Nr XXXIX/410/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej oraz przyjęcia planów pracy Komisji Rady.
Uchwała Nr XXXIX/411/2014 - do pobraniaUchwala_411z_2014.pdf (1195221 B)2014-03-11
OpisUchwała Nr XXXIX/411/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika ZGM w Brzozowie.
Uchwała Nr XXXIX/412/2014 - do pobraniaUchwala_412z_2014.pdf (503594 B)2014-03-11
OpisUchwała Nr XXXIX/412/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie skargi Pana ... dotyczącej wniosku o zwolnienie z kosztów i opłat skarbowych.
Uchwała Nr XXXIX/413/2014 - do pobraniaUchwala_413_2014.pdf (2340466 B)2014-03-11
OpisUchwała Nr XXXIX/413/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Brzozów na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXIX/414/2014 - do pobraniaUchwala_414_2014.pdf (207954 B)2014-03-11
OpisUchwała Nr XXXIX/414/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Brzozów na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XXXIX/415/2014 - do pobraniaUchwala_415_2014.pdf (4620177 B)2014-03-11
OpisUchwała Nr XXXIX/415/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzozowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXXIX/416/2014 - do pobraniaUchwala_416_2014.pdf (331955 B)2014-03-11
OpisUchwała Nr XXXIX/416/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie dopłaty z budżetu gminy do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
Uchwała Nr XXXIX/417/2014 - do pobraniaUchwala_417_2014.pdf (297327 B)2014-03-11
OpisUchwała Nr XXXIX/417/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr XXXIX/418/2014 - do pobraniaUchwala_418_2014.pdf (296905 B)2014-03-11
OpisUchwała Nr XXXIX/418/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr XXXIX/419/2014 - do pobraniaUchwala_419_2014.pdf (4826932 B)2014-03-11
OpisUchwała Nr XXXIX/419/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska na lata 2013-2020.
Uchwała Nr XXXIX/420/2014 - do pobraniaUchwala_420_2014.pdf (271271 B)2014-03-11
OpisUchwała Nr XXXIX/420/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.
Uchwała Nr XXXIX/421/2014 - do pobraniaUchwala_421_2014.pdf (867645 B)2014-03-11
OpisUchwała Nr XXXIX/421/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XXXIX/422/2014 - do pobraniaUchwala_422_2014.pdf (1526731 B)2014-03-11
OpisUchwała Nr XXXIX/422/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych dróg na terenie miasta Brzozowa.
Uchwała Nr XXXIX/423/2014 - do pobraniaUchwala_423_2014.pdf (3080088 B)2014-05-21
Opis Uchwała Nr XXXIX/423/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2014.
Uchwała Nr XXXIX/424/2014 - do pobraniaUchwala_424_2014.pdf (6057875 B)2014-05-21
Opis Uchwała Nr XXXIX/424/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzozów.
2014-05-21
Opis Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «