Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XXXIV sesji odbytej w dniu 27 września 2013r.
Uchwała Nr XXXIV/378/2013Uchwala_378_2013.pdf (1008117 B)2013-10-10
OpisUchwała Nr XXXIV/378/2013 z dnia 27 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie.
Uchwała Nr XXXIV/379/2013Uchwala_379_2013.pdf (121833 B)2013-10-10
OpisUchwała Nr XXXIV/379/2013 z dnia 27 września 2013r. w sprawie ogólnodostępności boisk wielofunkcyjnego realizowanego w ramach projektu pn. "Budowa wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego boiska sportowego w miejscowości Humniska" zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Uchwała Nr XXXIV/380/2013Uchwala_380_2013.pdf (167383 B)2013-10-10
OpisUchwała Nr XXXIV/380/2013 z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/260/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie.
Uchwała Nr XXXIV/381/2013Uchwala_381_2013.pdf (667317 B)2013-10-10
OpisUchwała Nr XXXIV/381/2013 z dnia 27 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXXIV/382/2013Uchwala_382_2013.pdf (2006343 B)2013-10-10
OpisUchwała Nr XXXIV/382/2013 z dnia 27 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Dworca Autobusowego i Centrum Usługowo-Handlowego "Brzozów 4" - ul. Kościuszki w mieście Brzozów.
Uchwała Nr XXXIV/383/2013Uchwala_383_2013.pdf (152547 B)2013-10-10
OpisUchwała Nr XXXIV/383/2013 z dnia 27 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXIV/384/2013Uchwala_384_2013.pdf (2453476 B)2013-11-25
OpisUchwała Nr XXXIV/384/2013 z dnia 27 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2013.
Uchwała Nr XXXIV/385/2013Uchwala_385_2013.pdf (6212361 B)2013-11-28
OpisUchwała Nr XXXIV/385/2013 z dnia 27 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzozów.
2013-11-28
Opis Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «