Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XXXIII sesji odbytej w dniu 23 sierpnia 2013r.
Uchwała Nr XXXIII/367/2013Uchwala_367_2013.pdf (1464851 B)2013-08-27
OpisUchwała Nr XXXIII/367/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia "Żłobka Samorządowego" w Brzozowie i nadania statutu.
Uchwała Nr XXXIII/368/2013Uchwala_368_2013.pdf (396833 B)2013-08-27
OpisUchwała Nr XXXIII/368/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w "Żłobku Samorządowym" w Brzozowie prowadzonym przez Gminę Brzozów oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.
Uchwała Nr XXXIII/369/2013Uchwala_369_2013.pdf (183747 B)2013-08-27
OpisUchwała Nr XXXIII/369/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXI/331/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXXIII/370/2013Uchwala_370_2013.pdf (205400 B)2013-08-27
OpisUchwała Nr XXXIII/370/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXXIII/371/2013Uchwala_371_2013.pdf (206018 B)2013-08-27
OpisUchwała Nr XXXIII/371/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXXIII/372/2013Uchwala_372_2013.pdf (205852 B)2013-08-27
OpisUchwała Nr XXXIII/372/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXXIII/373/2013Uchwala_373_2013.pdf (211627 B)2013-08-27
OpisUchwała Nr XXXIII/373/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXXIII/374/2013Uchwala_374_2013.pdf (191561 B)2013-08-27
OpisUchwała Nr XXXIII/374/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składnika mienia komunalnego.
Uchwała Nr XXXIII/375/2013Uchwala_375_2013.pdf (198511 B)2013-08-27
OpisUchwała Nr XXXIII/375/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składnika mienia komunalnego.
Uchwała Nr XXXIII/376/2013Uchwala_376_2013.pdf (1096784 B)2013-08-27
OpisUchwała Nr XXXIII/376/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie.
Uchwała Nr XXXIV/377/2013Uchwala_377_2013.pdf (2181181 B)2013-10-15
OpisUchwała Nr XXXIII/377/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2013.
2013-10-15
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «