Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XXXI sesji odbytej w dniu 14 czerwca 2013r.
Uchwała Nr XXXI/323/2013Uchwala_323_2013.pdf (218556 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/323/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzozów za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
Uchwała Nr XXXI/324/2013Uchwala_324_2013.pdf (312780 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/324/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzozowa za 2012 rok.
Uchwała Nr XXXI/325/2013Uchwala_325_2013.pdf (300308 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/325/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXI/326/2013Uchwala_326_2013.pdf (213254 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/326/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w Turzym Polu.
Uchwała Nr XXXI/327/2013Uchwala_327_2013.pdf (4509890 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/327/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała Nr XXXI/328/2013Uchwala_328_2013.pdf (259281 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/328/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie gminnej jednostki organizacyjnej pn. Zespół Świetlic Środowiskowych w Brzozowie.
Uchwała Nr XXXI/329/2013Uchwala_329_2013.pdf (248561 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/329/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXXI/330/2013Uchwala_330_2013.pdf (249937 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/330/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXXI/331/2013Uchwala_331_2013.pdf (242181 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/331/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXXI/332/2013Uchwala_332_2013.pdf (244607 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/332/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXX/333/2013Uchwala_333_2013.pdf (245608 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/333/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXXI/334/2013Uchwala_334_2013.pdf (286456 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/334/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXXI/335/2013Uchwala_335_2013.pdf (287497 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/335/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXXI/336/2013Uchwala_336_2013.pdf (288563 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/336/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXXI/337/2013Uchwala_337_2013.pdf (327724 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/337/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Brzozów" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 7 września 2007r. przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 w dniu 28 września 2007r.
Uchwała Nr XXXI/338/2013Uchwala_338_2013.pdf (1397825 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/338/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie.
Uchwała Nr XXXI/339/2013Uchwala_339_2013.pdf (364622 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/339/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie
Uchwała Nr XXXI/340/2013Uchwala_340_2013.pdf (638472 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/340/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie.
Uchwała Nr XXXI/341/2013Uchwala_341_2013.pdf (288946 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/341/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXXI/342/2013Uchwala_342_2013.pdf (367411 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/342/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXXI/343/2013Uchwala_343_2013.pdf (294210 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/343/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXXI/344/2013Uchwala_344_2013.pdf (305242 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/344/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXXI/345/2013Uchwala_345_2013.pdf (245138 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/345/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXXI/346/2013Uchwala_346_2013.pdf (330410 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/346/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Treasures of cross-border area - preserving cultural heritage (Skarby terenów transgranicznych - ochrona dziedzictwa kulturowego)"
Uchwała Nr XXXI/347/2013Uchwala_347_2013.pdf (261308 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/347/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Uchwała Nr XXXI/348/2013Uchwala_348_2013.pdf (268282 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/348/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XXXI/349/2013Uchwala_349_2013.pdf (2269140 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/349/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Brzozów za pomocą środków elektronicznych.
Uchwała Nr XXXI/350/2013Uchwala_350_2013.pdf (2521781 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/350/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska na lata 2013-2020.
Uchwała Nr XXXI/351/2013Uchwala_351_2013.pdf (999416 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/351/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
Uchwała Nr XXXI/352/2013Uchwala_352_2013.pdf (215973 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/352/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
Uchwała Nr XXXI/353/2013Uchwala_353_2013.pdf (287479 B)2013-06-24
OpisUchwała Nr XXXI/353/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr XXVIII/301/2013 z dnia 26 marca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXI/354/2013Uchwala_354_2013.pdf (2479425 B)2013-09-23
OpisUchwała Nr XXXI/354/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2013.
Uchwała Nr XXXI/355/2013Uchwala_355_2013.pdf (6264988 B)2013-09-23
OpisUchwała Nr XXXI/355/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzozów.
2013-09-23
Opis Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «