Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XXIX sesji odbytej w dniu 25 kwietnia 2013r.
Uchwała Nr XXIX/305/2013Uchwala_305_2013.pdf (1231731 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXIX/305/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,nabywania i wykupu.
Uchwała Nr XXIX/306/2013Uchwala_306_2013.pdf (2294048 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXIX/306/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Brzozowie.
Uchwała Nr XXIX/307/2013Uchwala_307_2013.pdf (250092 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXIX/307/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta w Brzozowie.
Uchwała Nr XXIX/308/2013Uchwala_308_2013.pdf (562754 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXIX/308/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego programu gospodarczego pn.: "Plan Odnowy Miejscowości Humniska w Gminie Brzozów na lata 2010-2016".
Uchwała Nr XXIX/309/2013Uchwala_309_2013.pdf (3151012 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXIX/309/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzozowie.
Uchwała Nr XXIX/310/2013Uchwala_310_2013.pdf (3025761 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXIX/310/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pn. Zespół Świetlic Środowiskowych w Brzozowie i nadania jej statutu.
Uchwała Nr XXIX/311/2013Uchwala_311_2013.pdf (1464282 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXIX/311/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów.
Uchwała Nr XXIX/312/2013Uchwala_312_2013.pdf (484534 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXIX/312/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXIX/313/2013Uchwala_313_2013.pdf (479745 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXIX/313/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXIX/314/2013Uchwala_314_2013.pdf (431612 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXIX/314/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXIX/315/2013Uchwala_315_2013.pdf (1111966 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXIX/315/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2013.
Uchwała Nr XXIX/316/2013Uchwala_316_2013.pdf (5564930 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXIX/316/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXIX/317/2013Uchwala_317_2013.pdf (454336 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXIX/317/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVII/295/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania diet przysługujących radnym oraz przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych w Gminie Brzozów.
Uchwała Nr XXIX/318/2013Uchwala_318_2013.pdf (426711 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXIX/318/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzozowa.
Uchwała Nr XXIX/319/2013Uchwala_319_2013.pdf (3328391 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXIX/319/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie projektu statutu Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie.
2013-06-04
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «