Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XXVII sesji odbytej w dniu 5 marca 2013r.
Uchwała Nr XXVII/279/2013Uchwala_279_2013.pdf (292771 B)2013-03-18
OpisUchwała Nr XXVII/279/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr XXVII/280/2013Uchwala_280_2013.pdf (242267 B)2013-03-18
OpisUchwała Nr XXVII/280/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXVII/281/2013Uchwala_281_2013.pdf (243896 B)2013-03-18
OpisUchwała Nr XXVII/281/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXVII/282/2013Uchwala_282_2013.pdf (242299 B)2013-03-18
OpisUchwała Nr XXVII/282/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXVII/283/2013Uchwala_283_2013.pdf (245187 B)2013-03-18
OpisUchwała Nr XXVII/282/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXVII/284/2013Uchwala_284_2013.pdf (295007 B)2013-03-19
OpisUchwała Nr XXVII/284/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr XXVII/285/2013Uchwala_285_2013.pdf (242368 B)2013-03-19
OpisUchwała Nr XXVII/285/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXVII/286/2013Uchwala_286_2013.pdf (307682 B)2013-03-19
OpisUchwała Nr XXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomościach na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXVII/287/2013Uchwala_287_2013.pdf (247585 B)2013-03-19
OpisUchwała Nr XXVII/287/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXVII/288/2013Uchwala_288_2013.pdf (2198650 B)2013-03-19
OpisUchwała Nr XXVII/288/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Uchwała Nr XXVII/289/2013Uchwala_289_2013.pdf (3373635 B)2013-03-19
OpisUchwała Nr XXVII/289/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzozowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXVII/290/2013Uchwala_290_2013.pdf (521959 B)2013-03-19
OpisUchwała Nr XXVII/290/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie dopłaty z budżetu gminy do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
Uchwała Nr XXVII/291/2013Uchwala_291_2013.pdf (299934 B)2013-03-19
OpisUchwała Nr XXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie sołectwa Górki.
Uchwała Nr XXVII/292/2013Uchwala_292_2013.pdf (317860 B)2013-03-19
OpisUchwała Nr XXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie dopłaty z budżetu gminy do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
Uchwała Nr XXVII/293/2013Uchwala_293_2013.pdf (1226380 B)2013-03-19
OpisUchwała Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzozów 14"
Uchwała Nr XXVII/294/2013Uchwala_294_2013.pdf (1171249 B)2013-03-19
OpisUchwała Nr XXVII/294/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXVII/295/2013Uchwala_295_2013.pdf (676595 B)2013-03-19
OpisUchwała Nr XXVII/295/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania diet przysługującym radnym Rady Miejskiej oraz przewodniczącemu organu wykonawczego jednostek pomocniczych w Gminie Brzozów.
Uchwała Nr XXVII/296/2013Uchwala_296_2013.pdf (194331 B)2013-03-19
OpisUchwała Nr XXVII/296/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Brzozów na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XXVII/297/2013Uchwala_297_2013.pdf (281831 B)2013-03-19
OpisUchwała Nr XXVII/297/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie na mienie komunalne nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Uchwała Nr XXVII/298/2013Uchwala_298_2013.pdf (2509785 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXVII/298/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2013.
Uchwała Nr XXVII/299/2013Uchwala_299_2013.pdf (4962860 B)2013-06-04
OpisUchwała Nr XXVII/299/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzozów.
2013-06-04
Opis Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «