Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XXV sesji odbytej w dniu 27 grudnia 2012r.
Uchwała Nr XXV/264/2012Uchwala_264_2012.pdf (2695435 B)2013-02-01
OpisUchwała Nr XXV/264/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie.
Uchwała Nr XXV/265/2012Uchwala_265_2012.pdf (844721 B)2013-02-01
OpisUchwała Nr XXV/265/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzozów na 2013 rok.
Uchwała Nr XXV/266/2012Uchwala_266_2012.pdf (1542527 B)2013-02-01
OpisUchwała Nr XXV/266/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
Uchwała Nr XXV/267/2012Uchwala_267_2012.pdf (171519 B)2013-02-01
OpisUchwała Nr XXV/267/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brzozów na lata 2013-2016.
Uchwała Nr XXV/268/2012Uchwala_268_2012.pdf (655161 B)2013-02-01
OpisUchwała Nr XXV/268/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała Nr XXV/269/2012Uchwala_269_2012.pdf (172042 B)2013-02-01
OpisUchwała Nr XXV/269/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXV/270/2012Uchwala_270_2012.pdf (660210 B)2013-02-01
OpisUchwała Nr XXV/270/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwała Nr XXV/271/2012Uchwala_271_2012.pdf (155476 B)2013-02-01
OpisUchwała Nr XXV/271/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/259/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXV/272/2012Uchwala_272_2012.pdf (172760 B)2013-02-01
OpisUchwała Nr XXV/272/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXV/273/2012Uchwala_273_2012.pdf (1436395 B)2013-02-11
OpisUchwała Nr XXV/273/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2012.
Uchwała Nr XXV/274/2012Uchwala_274_2012.pdf (2182100 B)2013-02-11
OpisUchwała Nr XXV/272/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzozów.
2013-02-11
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «