Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XXIV sesji odbytej w dniu 29 listopada 2012r.
Uchwała Nr XXIV/253/2012Uchwala_253_2012.pdf (2654306 B)2012-12-05
OpisUchwała Nr XXIV/253/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów"
Uchwała Nr XXIV/254/2012Uchwala_254_2012.pdf (1441758 B)2012-12-05
OpisUchwała Nr XXIV/254/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXIV/255/2012Uchwala_255_2012.pdf (202405 B)2012-12-05
OpisUchwała Nr XXIV/255/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXIV/256/2012Uchwala_256_2012.pdf (238728 B)2012-12-05
OpisUchwała Nr XXIV/256/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Uchwała Nr XXIV/257/2012Uchwala_257_2012.pdf (237426 B)2012-12-05
OpisUchwała Nr XXIV/257/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie dopłaty z budżetu gminy do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
Uchwała Nr XXIV/258/2012Uchwala_258_2012.pdf (187481 B)2012-12-05
OpisUchwała Nr XXIV/258/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie sołectwa Turze Pole i sołectwa Zmiennica.
Uchwała Nr XXIV/259/2012Uchwala_259_2012.pdf (171353 B)2012-12-05
OpisUchwała Nr XXIV/259/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXIV/260/2012Uchwala_260_2012.pdf (2712607 B)2012-12-05
OpisUchwała Nr XXIV/260/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie.
Uchwała Nr XXIV/261/2012Uchwala_261_2012.pdf (2131420 B)2012-12-05
OpisUchwała Nr XXIV/261/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Uchwała Nr XXIV/262/2012Uchwala_262_2012.pdf (548942 B)2012-12-05
OpisUchwała Nr XXIV/262/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Brzozów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała Nr XXIV/263/2012Uchwala_263_2012.pdf (1989969 B)2013-01-15
OpisUchwała Nr XXIV/263/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2012.
2013-01-15
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «