Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XXII sesji odbytej w dniu 30 października 2012r.
Uchwała Nr XXII/239/2012Uchwala_239_2012.pdf (191401 B)2012-11-22
OpisUchwała Nr XXII/239/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Brzozów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczny radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Uchwała Nr XXII/240/2012 Uchwala_240_2012.pdf (374070 B)2012-11-22
OpisUchwała Nr XXII/240/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XXII/241/2012Uchwala_241_2012.pdf (85058 B)2012-11-22
OpisUchwała Nr XXII/241/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzozów na 2013 rok.
Uchwała Nr XXII/242/2012Uchwala_242_2012.pdf (249994 B)2012-11-22
OpisUchwała Nr XXII/242/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XXII/243/2012Uchwala_243_2012.pdf (550647 B)2012-11-22
OpisUchwała Nr XXII/243/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek od środków transportowych.
Uchwała Nr XXII/244/2012Uchwala_244_2012.pdf (1182735 B)2012-11-22
OpisUchwała Nr XXII/244/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Uchwała Nr XXII/245/2012Uchwala_245_2012.pdf (724994 B)2012-11-22
OpisUchwała Nr XXII/245/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
Uchwała Nr XXII/246/2012Uchwala_246_2012.pdf (1477274 B)2012-11-22
OpisUchwała Nr XXII/246/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
Uchwała Nr XXII/247/2012Uchwala_247_2012.pdf (141093 B)2012-11-22
OpisUchwała Nr XXII/247/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXII/248/2012Uchwala_248_2012.pdf (171411 B)2012-11-22
OpisUchwała Nr XXII/248/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/180/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XXII/249/2012Uchwala_249_2012.pdf (207015 B)2012-11-22
OpisUchwała Nr XXII/249/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Brzozowie.
Uchwała Nr XXII/250/2012Uchwala_250_2012.pdf (1333526 B)2012-12-12
OpisUchwała Nr XXII/250/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2012.
Uchwała Nr XXII/250/2012Uchwala_250_2012.pdf (1333526 B)2012-12-12
OpisUchwała Nr XXII/250/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2012.
Uchwała Nr XXII/251/2012Uchwala_251_2012.pdf (2347460 B)2012-12-12
OpisUchwała Nr XXII/251/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzozów.
2012-12-12
Opis Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «