Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XIX sesji odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
Uchwała Nr XIX/210/2012Uchwala_210_2012.pdf (132070 B)2012-07-03
OpisUchwała Nr XIX/210/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzozów za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
Uchwała Nr XIX/211/2012Uchwala_211_2012.pdf (186338 B)2012-07-03
OpisUchwała Nr XIX/211/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzozowa za 2011 rok.
Uchwała Nr XIX/212/2012Uchwala_212_2012.pdf (873018 B)2012-07-03
OpisUchwała Nr XIX/212/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzozów 14"
Uchwała Nr XIX/213/2012Uchwala_213_2012.pdf (3281583 B)2012-07-03
OpisUchwała Nr XIX/213/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Przysietnicy oraz włączenia go do Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy.
Uchwała Nr XIX/214/2012Uchwala_214_2012.pdf (379036 B)2012-07-03
OpisUchwała Nr XIX/214/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów.
Uchwała Nr XIX/215/2012Uchwala_215_2012.pdf (130985 B)2012-07-03
OpisUchwała Nr XIX/215/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Zespołowi Szkół w Przysietnicy.
Uchwała Nr XIX/216/2012Uchwala_216_2012.pdf (132284 B)2012-07-03
OpisUchwała Nr XIX/216/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Zespołowi Szkół w Humniskach.
Uchwała Nr XIX/217/2012Uchwala_217_2012.pdf (743217 B)2012-07-03
OpisUchwała Nr XIX/217/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XIX/218/2012Uchwala_218_2012.pdf (191758 B)2012-07-03
OpisUchwała Nr XIX/218/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Brzozów"
Uchwała Nr XIX/219/2012Uchwala_219_2012.pdf (180323 B)2012-07-03
OpisUchwała Nr XIX/219/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ulicy Rzeszowskiej w Brzozowie"
Uchwała Nr XIX/220/2012Uchwala_220_2012.pdf (215195 B)2012-07-03
OpisUchwała Nr XIX/220/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów wraz z przeprowadzeniem postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na realizację inwestycji p.n. "Budowa obiektu parkingowo-handlowo-usługowego na działce nr 2407 przy ul. Ks. Bielawskiego w Brzozowie".
Uchwała Nr XIX/221/2012Uchwala_221_2012.pdf (145140 B)2012-07-03
OpisUchwała Nr XIX/221/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów
Uchwała Nr XIX/222/2012Uchwala_222_2012.pdf (148725 B)2012-07-03
OpisUchwała Nr XIX/222/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów
Uchwała Nr XIX/223/2012Uchwala_223_2012.pdf (185333 B)2012-07-03
OpisUchwała Nr XIX/223/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Brzozowie.
Uchwała Nr XIX/224/2012Uchwala_224_2012.pdf (117718 B)2012-07-03
OpisUchwała Nr XIX/224/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XIX/225/2012Uchwala_225_2012.pdf (149587 B)2012-07-03
OpisUchwała Nr XIX/225/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XIX/226/2012Uchwala_226_2012.pdf (1114427 B)2012-07-25
OpisUchwała Nr XIX/226/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2012
Uchwała Nr XIX/227/2012Uchwala_227_2012.pdf (2525612 B)2012-07-25
OpisUchwała Nr XIX/227/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzozów
Uchwała Nr XIX/228/2012Uchwala_228_2012.pdf (195910 B)2012-07-25
OpisUchwała Nr XIX/228/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Humniskach
2012-07-25
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «