Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XVII sesji odbytej w dniu 29 marca 2012r.
Uchwała Nr XVII/164/2012Uchwala_164_2012.pdf (225897 B)2012-04-04
OpisUchwała Nr XVII/164/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XVII/165/2012Uchwala_165_2012.pdf (221188 B)2012-04-04
OpisUchwała Nr XVII/165/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XVII/166/2012Uchwala_166_2012.pdf (239604 B)2012-04-04
OpisUchwała Nr XVII/166/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 1/2 w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XVII/167/2012Uchwala_167_2012.pdf (256505 B)2012-04-04
OpisUchwała Nr XVII/167/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XVII/168/2012Uchwala_168_2012.pdf (1676725 B)2012-04-04
OpisUchwała Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzozów w 2012 r.".
Uchwała Nr XVII/169/2012Uchwala_169_2012.pdf (214322 B)2012-04-04
OpisUchwała Nr XVII/169/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Brzozów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XVII/170/2012Uchwala_170_2012.pdf (219761 B)2012-04-04
OpisUchwała Nr XVII/170/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zawarcia porozumienia z Samorządem Województwa Podkarpackiego.
Uchwała Nr XVII/171/2012Uchwala_171_2012.pdf (1109177 B)2012-04-04
OpisUchwała Nr XVII/171/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Brzozowa.
Uchwała Nr XVII/172/2012Uchwala_172_2012.pdf (479972 B)2012-04-04
OpisUchwała Nr XVII/172/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzozowa.
Uchwała Nr XVII/173/2012Uchwala_173_2012.pdf (724109 B)2012-04-19
OpisUchwała Nr XVII/173/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2012.
Uchwała Nr XVII/174/2012Uchwala_174_2012.pdf (2537921 B)2012-04-19
OpisUchwała Nr XVII/174/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzozów.
2012-04-19
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «