Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XVI sesji odbytej w dniu 1 marca 2012r.
Uchwała Nr XVI/151/2012Uchwala_151_2012.pdf (2137939 B)2012-03-08
OpisUchwała Nr XVI/151/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzozowie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XVI/152/2012Uchwala_152_2012.pdf (268189 B)2012-03-08
OpisUchwała Nr XVI/152/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie dopłaty z budżetu gminy do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych.
Uchwała Nr XVI/153/2012Uchwala_153_2012.pdf (281610 B)2012-03-08
OpisUchwała Nr XVI/153/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
Uchwała Nr XVI/154/2012 Uchwala_154_2012.pdf (301360 B)2012-03-08
OpisUchwała Nr XVI/154/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
Uchwała Nr XVI/155/2012 Uchwala_155_2012.pdf (261006 B)2012-03-08
OpisUchwała Nr XVI/155/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowie.
Uchwała Nr XVI/156/2012Uchwala_156_2012.pdf (223693 B)2012-03-08
OpisUchwała Nr XVI/156/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XVI/157/2012 Uchwala_157_2012.pdf (1413669 B)2012-03-08
OpisUchwała Nr XVI/157/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XVI/158/2012 Uchwala_158_2012.pdf (205052 B)2012-03-08
OpisUchwała Nr XVI/158/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr III/6/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Brzozowie.
Uchwała Nr XVI/159/2012Uchwala_159_2012.pdf (249044 B)2012-03-08
OpisUchwała Nr XVI/159/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
Uchwała Nr XVI/160/2012Uchwala_160_2012.pdf (1780443 B)2012-03-08
OpisUchwała Nr XVI/160/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
Uchwała Nr XVI/161/2012Uchwala_161_2012.pdf (834969 B)2012-03-08
OpisUchwała Nr XVI/161/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2012.
Uchwała Nr XVI/162/2012Uchwala_162_2012.pdf (241990 B)2012-03-08
OpisUchwała Nr XVI/162/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej" złożonego w ramach konkursu nr 20/POKL/7.3/2011 Priorytet VII POKL Działanie nr 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Uchwała Nr XVI/163/2012Uchwala_163_2012.pdf (221685 B)2012-03-08
OpisUchwała Nr XVI/163/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przekazania skargi.
2012-03-08
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «