Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XV sesji odbytej w dniu 27 stycznia 2012r.
Uchwała Nr XV/141/2012Uchwala_141_2012.pdf (222592 B)2012-02-16
OpisUchwała Nr XV/141/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wystąpienia w miejsce wygaśniętego mandatu radnego z listy Nr 16 Komitet Wyborców "Brzozowskie Porozumienie Samorządowe".
Uchwała Nr XV/142/2012Uchwala_142_2012.pdf (3383181 B)2012-02-16
OpisUchwała Nr XV/142/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XV/143/2012Uchwala_143_2012.pdf (5441913 B)2012-02-16
OpisUchwała Nr XV/143/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XV/144/2012Uchwala_144_2012.pdf (263614 B)2012-02-16
OpisUchwała Nr XV/144/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr XV/145/2012Uchwala_145_2012.pdf (246218 B)2012-02-16
OpisUchwała Nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu PN. Czas na aktywność w Gminie Brzozów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XV/146/2012Uchwala_146_2012.pdf (495482 B)2012-02-16
OpisUchwała Nr XV/146/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Brzozów oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Uchwała Nr XV/147/2012Uchwala_147_2012.pdf (5598819 B)2012-02-16
OpisUchwała Nr XV/147/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2015".
Uchwała Nr XV/148/2012Uchwala_148_2012.pdf (303141 B)2012-02-16
OpisUchwała Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie.
Uchwała Nr XV/149/2012Uchwala_149_2012.pdf (238332 B)2012-02-16
OpisUchwała Nr XV/149/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Tworzyć każdy może" złożonego w ramach konkursu nr 27/POKL/9.5/2011 Priorytet IX POKL Działanie nr 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Uchwała Nr XV/150/2012Uchwala_150_2012.pdf (1127334 B)2012-02-16
OpisUchwała Nr XV/150/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady oraz przyjęcia planów pracy Komisji Rady.
2012-02-16
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «