Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XIV sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
Uchwała Nr XIV/131/2011Uchwala_131_2011.pdf (2393242 B)2012-01-13
OpisUchwała Nr XIV/131/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Uchwała Nr XIV/132/2011Uchwala_132_2011.pdf (1018256 B)2012-01-13
OpisUchwała Nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzozów na 2012 rok.
Uchwała Nr XIV/133/2011Uchwala_133_2011.pdf (1676258 B)2012-01-13
OpisUchwała Nr XIV/133/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
Uchwała Nr XIV/134/2011Uchwala_134_2011.pdf (1887202 B)2012-01-13
OpisUchwała Nr XIV/134/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy i nadania mu statutu.
Uchwała Nr XIV/135/2011Uchwala_135_2011.pdf (239702 B)2012-01-13
OpisUchwała Nr XIV/135/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XIV/136/2011Uchwala_136_2011.pdf (250566 B)2012-01-13
OpisUchwała Nr XIV/136/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr XIV/137/2011Uchwala_137_2011.pdf (335480 B)2012-01-13
OpisUchwała Nr XIV/137/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XIV/138/2011Uchwala_138_2011.pdf (190003 B)2012-01-13
OpisUchwała Nr XIV/138/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Uchwała Nr XIV/139/2011 Uchwala_139_2011.pdf (2087780 B)2012-01-23
OpisUchwała Nr XIV/139/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2011.
Uchwała Nr XIV/140/2011Uchwala_140_2011.pdf (3250759 B)2012-01-23
OpisUchwała Nr XIV/140/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzozów.
2012-01-23
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «