Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XIII sesji odbytej w dniu 24 listopada 2011r.
Uchwała Nr XIII/120/2011Uchwala_120_2011.pdf (775562 B)2011-12-15
OpisUchwała Nr XIII/120/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XIII/121/2011Uchwala_121_2011.pdf (478536 B)2011-12-15
OpisUchwała Nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XIII/122/2011Uchwala_122_2011.pdf (1642457 B)2011-12-15
OpisUchwała Nr XIII/122/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XIII/123/2011Uchwala_123_2011.pdf (4177343 B)2011-12-15
OpisUchwała Nr XIII/123/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Uchwała Nr XIII/124/2011Uchwala_124_2011.pdf (1810593 B)2011-12-15
OpisUchwała Nr XIII/124/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
Uchwała Nr XIII/125/2011 Uchwala_125_2011.pdf (4000148 B)2011-12-15
OpisUchwała Nr XIII/125/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
Uchwała Nr XIII/126/2011Uchwala_126_2011.pdf (335242 B)2011-12-15
OpisUchwała Nr XIII/126/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzozów na 2012 rok.
Uchwała Nr XIII/127/2011Uchwala_127_2011.pdf (368023 B)2011-12-15
OpisUchwała Nr XIII/127/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego.
Uchwała Nr XIII/128/2011Uchwala_128_2011.pdf (311035 B)2011-12-15
OpisUchwała Nr XIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 1/2 części niewydzielonej w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XIII/129/2011Uchwala_129_2011.pdf (471598 B)2011-12-15
OpisUchwała Nr XIII/129/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Uchwała Nr XIII/130/2011Uchwala_130_2011.pdf (3036355 B)2011-12-15
OpisUchwała Nr XIII/130/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2011.
2011-12-15
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «