Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XI sesji odbytej w dniu 30 września 2011r.
Uchwała Nr XI/106/2011Uchwala_106_2011.pdf (2961725 B)2011-11-02
OpisUchwała Nr XI/106/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
Uchwała Nr XI/107/2011Uchwala_107_2011.pdf (275520 B)2011-11-02
OpisUchwała Nr XI/107/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brzozowie.
Uchwała Nr XI/108/2011Uchwala_108_2011.pdf (281272 B)2011-11-02
OpisUchwała Nr XI/108/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Sanoku - Wydział Pracy.
Uchwała Nr XI/109/2011Uchwala_109_2011.pdf (279918 B)2011-11-02
OpisUchwała Nr XI/109/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie.
Uchwała Nr XI/110/2011Uchwala_110_2011.pdf (283514 B)2011-11-02
OpisUchwała Nr XI/110/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sadu Okręgowego w Krośnie - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Uchwała Nr XI/111/2011Uchwala_111_2011.pdf (307545 B)2011-11-02
OpisUchwała Nr XI/111/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania projektu statutu Gminy oraz projektów statutów sołectw w Gminie Brzozów.
Uchwała Nr XI/112/2011Uchwala_112_2011.pdf (294932 B)2011-11-02
OpisUchwała Nr XI/112/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie oddania w najem lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XI/113/2011Uchwala_113_2011.pdf (332661 B)2011-11-02
OpisUchwała Nr XI/113/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr XI/114/2011Uchwala_114_2011.pdf (2944666 B)2011-11-02
OpisUchwała Nr XI/114/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2011.
Uchwała Nr XI/115/2011Uchwala_115_2011.pdf (1444919 B)2011-11-02
OpisUchwała Nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Brzozów lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2011-11-02
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «