Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z X sesji odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r.
Uchwała Nr X/94/2011Uchwala_94_2011.pdf (342169 B)2011-10-12
OpisUchwała Nr X/94/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Uchwała Nr X/95/2011Uchwala_95_2011.pdf (769300 B)2011-10-12
OpisUchwała Nr X/95/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzozów.
Uchwała Nr X/96/2011Uchwala_96_2011.pdf (634566 B)2011-10-12
OpisUchwała Nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Brzozów.
Uchwała Nr X/97/2011Uchwala_97_2011.pdf (303286 B)2011-10-12
OpisUchwała Nr X/97/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania i odwołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta w Brzozowie.
Uchwała Nr X/98/2011Uchwala_98_2011.pdf (284553 B)2011-10-12
OpisUchwała Nr X/98/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr X/99/2011Uchwala_99_2011.pdf (283103 B)2011-10-12
OpisUchwała Nr X/99/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr X/100/2011Uchwala_100_2011.pdf (283417 B)2011-10-12
OpisUchwała Nr X/100/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr X/101/2011Uchwala_101_2011.pdf (301217 B)2011-10-12
OpisUchwała Nr X/101/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr X/102/2011Uchwala_102_2011.pdf (305453 B)2011-10-12
OpisUchwała Nr X/102/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr X/103/2011Uchwala_103_2011.pdf (1694223 B)2011-10-12
OpisUchwała Nr X/103/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2011.
Uchwała Nr X/104/2011Uchwala_104_2011.pdf (4354122 B)2011-10-12
OpisUchwała Nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzozów.
Uchwała Nr X/105/2011Uchwala_105_2011.pdf (481698 B)2011-10-12
OpisUchwała Nr X/105/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr VI/47/2011 z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2011-10-12
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «