Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z IX sesji odbytej w dniu 28 czerwca 2011r.
Uchwała Nr IX/71/2011Uchwala_71_2011.pdf (280837 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/71/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzozów za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
Uchwała Nr IX/72/2011Uchwala_72_2011.pdf (361263 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/72/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzozowa za 2010 rok.
Uchwała Nr IX/73/2011Uchwala_73_2011.pdf (287966 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr IX/74/2011Uchwala_74_2011.pdf (305851 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr IX/75/2011Uchwala_75_2011.pdf (296966 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr IX/76/2011Uchwala_76_2011.pdf (308471 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr IX/77/2011Uchwala_77_2011.pdf (309537 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/77/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr IX/78/2011Uchwala_78_2011.pdf (325706 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/78/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
Uchwała Nr IX/79/2011Uchwala_79_2011.pdf (320625 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr IX/80/2011Uchwala_80_2011.pdf (279003 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/80/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Uchwała Nr IX/81/2011Uchwala_81_2011.pdf (952509 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/81/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na lata 2010 - 2011.
Uchwała Nr IX/82/2011Uchwala_82_2011.pdf (6381284 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/82/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Przysietnicy i nadania mu statutu.
Uchwała Nr IX/83/2011Uchwala_83_2011.pdf (339328 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/83/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Gimnazjum funkcjonującemu w strukturze Zespołu Szkół w Przysietnicy.
Uchwała Nr IX/84/2011Uchwala_84_2011.pdf (3317788 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przysietnicy.
Uchwała Nr IX/85/2011Uchwala_85_2011.pdf (327811 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/85/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Turzym Polu.
Uchwała Nr IX/86/2011Uchwala_86_2011.pdf (592255 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/86/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu.
Uchwała Nr IX/87/2011Uchwala_87_2011.pdf (292099 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/87/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Uchwała Nr IX/88/2011Uchwala_88_2011.pdf (2852524 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/88/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2011.
Uchwała Nr IX/89/2011Uchwala_89_2011.pdf (4812972 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/89/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzozów.
Uchwała Nr IX/90/2011Uchwala_90_2011.pdf (754059 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/90/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres pierwszego półrocza roku budżetowego.
Uchwała Nr IX/91/2011Uchwala_91_2011.pdf (348363 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/91/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przewłaszczenie nieruchomości Nr 163/3, Nr 34/9, Nr 34/26, położonych w Brzozowie, stanowiących własność Gminy Brzozów na rzecz Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Brzozowie.
Uchwała Nr IX/92/2011Uchwala_92_2011.pdf (604918 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/92/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Brzozowie dotyczącego wyrównania poziomu dopłat rolniczych.
Uchwała Nr IX/93/2011Uchwala_93_2011.pdf (322840 B)2011-10-11
OpisUchwała Nr IX/93/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie usunięcia z Rynku w Brzozowie pomnika "W hołdzie funkcjonariuszom MO, SB i członkom ORMO poległym w walce o utrwalenie władzy ludowej na terenie Powiatu Brzozowskiego w latach 1944 - 1947".
2011-10-11
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «