Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z VII sesji odbytej w dniu 28 kwietnia 2011r.
Uchwała Nr VII/49/2011Uchwala_49_2011.pdf (154894 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie.
Uchwała Nr VII/50/2011Uchwala_50_2011.pdf (177334 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Uchwała Nr VII/51/2011 Uchwala_51_2011.pdf (161174 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Besko i Gminie Zarszyn.
Uchwała Nr VII/52/2011Uchwala_52_2011.pdf (133222 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego.
Uchwała Nr VII/53/2011Uchwala_53_2011.pdf (681413 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie.
Uchwała Nr VII/54/2011Uchwala_54_2011.pdf (160582 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr VII/55/2011Uchwala_55_2011.pdf (150220 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych.
Uchwała Nr VII/56/2011Uchwala_56_2011.pdf (158809 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów na rzecz Województwa Podkarpackiego.
Uchwała Nr VII/57/2011Uchwala_57_2011.pdf (132030 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VII/58/2011Uchwala_58_2011.pdf (142410 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VII/59/2011Uchwala_59_2011.pdf (149450 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/59/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VII/60/2011Uchwala_60_2011.pdf (141210 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VII/61/2011Uchwala_61_2011.pdf (147348 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/61/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VII/62/2011Uchwala_62_2011.pdf (142666 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/62/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VII/63/2011 Uchwala_63_2011.pdf (143711 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/63/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VII/64/2011Uchwala_64_2011.pdf (138093 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/64/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VII/65/2011Uchwala_65_2011.pdf (510067 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Miasta i Gminy Brzozów".
Uchwała Nr VII/66/2011 Uchwala_66_2011.pdf (443837 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/66/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Brzozów.
Uchwała Nr VII/67/2011Uchwala_67_2011.pdf (1052408 B)2011-06-20
OpisUchwała Nr VII/67/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2011.
2011-06-20
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji::
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «