Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z VI sesji odbytej w dniu 14 marca 2011r.
Uchwała Nr VI/39/2011Uchwala_39_2011.pdf (141013 B)2011-04-01
OpisUchwała Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr V/19/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VI/40/2011Uchwala_40_2011.pdf (159668 B)2011-04-01
OpisUchwała Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr V/20/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr VI/41/2011Uchwala_41_2011.pdf (3410162 B)2011-04-01
OpisUchwała Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VI/42/2011Uchwala_42_2011.pdf (173581 B)2011-04-01
OpisUchwała Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr VI/43/2011 Uchwala_43_2011.pdf (2012336 B)2011-04-01
OpisUchwała Nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2011.
Uchwała Nr VI/44/2011 Uchwala_44_2011.pdf (3176179 B)2011-04-01
OpisUchwała Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzozów.
Uchwała Nr VI/45/2011Uchwala_45_2011.pdf (212417 B)2011-04-01
OpisUchwała Nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Brzozów", złożonego w ramach Poddziałania 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Działania 9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr VI/46/2011Uchwala_46_2011.pdf (125016 B)2011-04-01
OpisUchwała Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Brzozów na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr VI/47/2011Uchwala_47_2011.pdf (2678515 B)2011-04-01
OpisUchwała Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Uchwała Nr VI/48/2011Uchwala_48_2011.pdf (145018 B)2011-04-01
OpisUchwała Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
2011-04-14
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji::
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «