Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z V sesji odbytej w dniu 17 lutego 2011r.
Uchwała Nr V/18/2011Uchwala_Nr_18_2011.pdf (5330822 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. - Uchwała Budżetowa na rok 2011.
Uchwała Nr V/19/2011Uchwala_Nr_19_2011.pdf (329350 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzozów.
Uchwała Nr V/20/2011Uchwala_Nr_20_2011.pdf (193586 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr V/21/2011Uchwala_Nr_21_2011.pdf (168411 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie określenia terminu płatności podatku dla inkasentów - w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości.
Uchwała Nr V/22/2011Uchwala_Nr_22_2011.pdf (1763352 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
Uchwała Nr V/23/2011Uchwala_Nr_23_2011.pdf (197955 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego przez Gminę Brzozów na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr V/24/2011Uchwala_Nr_24_2011.pdf (167239 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich, przewodniczących zarządu osiedli oraz członków zarządu osiedli na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała Nr V/25/2011Uchwala_Nr_25_2011.pdf (143405 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr V/26/2011Uchwala_Nr_26_2011.pdf (149284 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr V/27/2011Uchwala_Nr_27_2011.pdf (158615 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr V/28/2011Uchwala_Nr_28_2011.pdf (153236 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr V/29/2011Uchwala_Nr_29_2011.pdf (140597 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr V/30/2011Uchwala_Nr_30_2011.pdf (138624 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr V/31/2011Uchwala_Nr_31_2011.pdf (162999 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr V/32/2011Uchwala_Nr_32_2011.pdf (163933 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr V/33/2011Uchwala_Nr_33_2011.pdf (209624 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr V/34/2011Uchwala_Nr_34_2011.pdf (1982937 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr V/35/2011Uchwala_Nr_35_2011.pdf (327546 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVI/231/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu rewitalizacji Miasta Brzozów na lata 2009-2015.
Uchwała Nr V/36/2011Uchwala_Nr_36_2011.pdf (168632 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu do realizacji projektu pn. Czas na aktywność w Gminie Brzozów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr V/37/2011Uchwala_Nr_37_2011.pdf (159281 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XLVI/334/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr V/38/2011Uchwala_Nr_38_2011.pdf (198065 B)2011-03-09
OpisUchwała Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie dopłaty z budżetu gminy do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
2011-03-10
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji::
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «