Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z III sesji odbytej w dniu 17 grudnia 2010r.
Uchwała Nr III/5/2010Uchwala_Nr_5_2010.pdf (130615 B)2011-01-04
OpisUchwała Nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie.
Uchwała Nr III/6/2010Uchwala_Nr_6_2010.pdf (265738 B)2011-01-04
OpisUchwała Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady miejskiej w Brzozowie.
Uchwała Nr III/7/2010Uchwala_Nr_7_2010.pdf (152025 B)2011-01-04
OpisUchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie usttalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Brzozowa.
Uchwała Nr III/8/2010Uchwala_Nr_8_2010.pdf (142845 B)2011-01-04
OpisUchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała Nr III/9/2010Uchwala_Nr_9_2010.pdf (2016087 B)2011-01-04
OpisUchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
Uchwała Nr III/10/2010Uchwala_Nr_10_2010.pdf (1430294 B)2011-01-04
OpisUchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
Uchwała Nr III/11/2010Uchwala_Nr_11_2010.pdf (920546 B)2011-01-04
OpisUchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzozów na 2011 rok.
Uchwała Nr III/12/2010Uchwala_Nr_12_2010.pdf (866181 B)2011-01-04
OpisUchwała Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach.
Uchwała Nr III/13/2010Uchwala_Nr_13_2010.pdf (1185548 B)2011-01-31
OpisUchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów.
2011-01-31
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji::
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «