Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XVI sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XVI/143/2015 - do pobraniaUchwala_143_2015.pdf (5680775 B)2016-01-07
OpisUchwała Budżetowa na rok 2016 Nr XVI/143/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XVI/144/2015 - do pobraniaUchwala_144_2015.pdf (5216140 B)2016-01-07
OpisUchwała Nr XVI/144/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XVI/145/2015 - do pobraniaUchwala_145_2015.pdf (154137 B)2016-01-07
OpisUchwała Nr XVI/145/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XVI/146/2015 - do pobraniaUchwala_146_2015.pdf (154558 B)2016-01-07
OpisUchwała Nr XVI/146/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XVI/147/2015 - do pobraniaUchwala_147_2015.pdf (154732 B)2016-01-07
OpisUchwała Nr XVI/147/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XVI/148/2015 - do pobraniaUchwala_148_2015.pdf (155447 B)2016-01-07
OpisUchwała Nr XVI/148/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XVI/149/2015 - do pobraniaUchwala_149_2015.pdf (153808 B)2016-01-07
OpisUchwała Nr XVI/149/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XVI/150/2015 - do pobraniaUchwala_150_2015.pdf (151306 B)2016-01-07
OpisUchwała Nr XVI/150/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XVI/151/2015 - do pobraniaUchwala_151_2015.pdf (150698 B)2016-01-07
OpisUchwała Nr XVI/151/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XVI/152/2015 - do pobraniaUchwala_152_2015.pdf (196154 B)2016-01-07
OpisUchwała Nr XVI/152/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzozów na lata 2015 - 2019.
Uchwała Nr XVI/153/2015 - do pobraniaUchwala_153_2015.pdf (932071 B)2016-01-07
OpisUchwała Nr XVI/153/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok.
Uchwała Nr XVI/154/2015 - do pobraniaUchwala_154_2015.pdf (1441998 B)2016-01-07
OpisUchwała Nr XVI/154/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
Uchwała Nr XVI/155/2015 - do pobraniaUchwala_155_2015.pdf (763023 B)2016-01-07
OpisUchwała Nr XVI/155/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzozów na 2016 rok.
2016-01-07
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «