Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XV sesji odbytej w dniu 10 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XV/135/2015 - do pobraniaUchwala_135_2015.pdf (723238 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XV/135/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Uchwała Nr XV/136/2015 - do pobraniaUchwala_136_2015.pdf (517820 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XV/136/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania, odpłatności za pomoc w formie gorących posiłków wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie.
Uchwała Nr XV/137/2015 - do pobraniaUchwala_137_2015.pdf (1896009 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XV/137/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Brzozów na 2016 rok.
Uchwała Nr XV/138/2015 - do pobraniaUchwala_138_2015.pdf (184838 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XV/138/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brzozów a Gminą Jasienica Rosielna w przedmiocie wspólnej realizacji projektu z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Jasienica Rosielna.
Uchwała Nr XV/139/2015 - do pobraniaUchwala_139_2015.pdf (326747 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XV/139/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku na terenie miasta Brzozowa.
Uchwała Nr XV/140/2015 - do pobraniaUchwala_140_2015.pdf (374144 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XV/140/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
Uchwała Nr XV/141/2015 - do pobraniaUchwala_141_2015.pdf (2119526 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XV/141/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brzozów przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu, zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015-12-23
Opis Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony


Rejestr zmian
1Dodano załącznik ()Banaś Daniel2015-12-23 13:34
2Dodano załącznik Uchwała Nr XV/141/2015 - do pobrania (Uchwala_141_2015.pdf)Banaś Daniel2015-12-23 13:33
3Dodano załącznik Uchwała Nr XV/140/2015 - do pobrania (Uchwala_140_2015.pdf)Banaś Daniel2015-12-23 13:31
4Dodano załącznik Uchwała Nr XV/139/2015 - do pobrania (Uchwala_139_2015.pdf)Banaś Daniel2015-12-23 13:30
5Dodano załącznik Uchwała Nr XV/138/2015 - do pobrania (Uchwala_138_2015.pdf)Banaś Daniel2015-12-23 13:28
6Dodano załącznik Uchwała Nr XV/137/2015 - do pobrania (Uchwala_137_2015.pdf)Banaś Daniel2015-12-23 13:27
7Dodano załącznik Uchwała Nr XV/136/2015 - do pobrania (Uchwala_136_2015.pdf)Banaś Daniel2015-12-23 13:26
8Zmieniono załącznik Uchwała Nr XV/135/2015 - do pobraniaBanaś Daniel2015-12-23 13:25
9Dodano załącznik Uchwała Nr XIV/135/2015 - do pobrania (Uchwala_135_2015.pdf)Banaś Daniel2015-12-23 13:24
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «