Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XIV sesji odbytej w dniu 10 listopada 2015 r.
Uchwała Nr XIV/116/2015 - do pobraniaUchwala_116_2015.pdf (490941 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/116/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XIV/117/2015 - do pobraniaUchwala_117_2015.pdf (345383 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/117/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XIV/118/2015 - do pobraniaUchwala_118_2015.pdf (977105 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/118/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XIV/119/2015 - do pobraniaUchwala_119_2015.pdf (343810 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/119/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
Uchwała Nr XIV/120/2015 - do pobraniaUchwala_120_2015.pdf (6143559 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/120/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Uchwała Nr XIV/121/2015 - do pobraniaUchwala_121_2015.pdf (167045 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/121/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XIV/122/2015 - do pobraniaUchwala_122_2015.pdf (161802 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/122/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XIV/123/2015 - do pobraniaUchwala_123_2015.pdf (197542 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/123/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomościach na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XIV/124/2015 - do pobraniaUchwala_124_2015.pdf (157387 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/124/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XIV/125/2015 - do pobraniaUchwala_125_2015.pdf (152891 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/125/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr XIV/126/2015 - do pobraniaUchwala_126_2015.pdf (177766 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/126/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr XIV/127/2015 - do pobraniaUchwala_127_2015.pdf (172695 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/127/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XIV/128/2015 - do pobraniaUchwala_128_2015.pdf (327286 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/128/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VII/75/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie udzielenia w 2015 r., dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XIV/129/2015 - do pobraniaUchwala_129_2015.pdf (1916826 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/129/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Uchwała Nr XIV/130/2015 - do pobraniaUchwala_130_2015.pdf (1926348 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/130/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Brzozów przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
Uchwała Nr XIV/131/2015 - do pobraniaUchwala_131_2015.pdf (712358 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/131/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku na terenie miasta Brzozowa.
Uchwała Nr XIV/132/2015 - do pobraniaUchwala_132_2015.pdf (956320 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/132/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XIV/133/2015 - do pobraniaUchwala_133_2015.pdf (156469 B)2015-12-15
Opis Uchwała Nr XIV/133/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Brzozowskim.
2015-12-15
Opis Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «