Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Referat Podatków

Zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Formularz - do pobraniaodlog01.php (5711 B)2007-02-14
Opis- wypełniamy formularz, który wygeneruje oświadczenie o zaprzestaniu produkcji rolnej,
- składamy to oświadczenie w urzędzie miejskim,
- po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zainteresowany otrzymuje decyzję o zaprzestaniu produkcji rolnej na okres 3 lat

Szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej:

1. Za użytki rolne na których zaprzestano produkcji rolnej uznaje się:
a) trwałe użytki zielone I-V klasy (łąki, pastwiska), z których w danym roku podatkowym nie został zebrany żaden pokos trawy w postaci zielonki, siana lub wypasu
b) grunty orne I-IV klasy nie zaorane po ostatniej uprawie, nie obsiane i nie obsadzone w danym roku podatkowym.
2. Zwolnienia od podatku dokonuje się na okres nie dłuższy niż trzy lata.
3. Możliwa jest wyrywkowa kontrola w terenie zgodności oświadczeń ze stanem faktycznym - w przypadku stwierdzenia niezgodności oświadczenia ze stanem faktycznym nastąpi wdrożenie postepowania karno-skarbowego.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Załącznik - do pobraniawarunki_zwolnienia.pdf (345838 B)2013-07-30
OpisTryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Wniosek - do pobraniawniosek_zwolnienie_podatku.pdf (279269 B)2013-07-30
OpisWniosek o zastosowanie zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstwa rolnego, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «