Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Referat Podatków

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 (wzór na 2016 rok) : Wzór załącznika do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1A (wzór na 2016 rok) : Wzór załącznika dane o zwolenieniach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B (wzór na 2016 rok) :  Wzór załącznika dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A (wzór na 2016 rok) : Wzór załącznika dane o zwolenieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B (wzór na 2016 rok) : Wzór załącznika dane o nieruchomościach ZN-1/A (wzór na 2016 rok) : Wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1 (wzór na 2016 rok) : Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 (wzór na 2016 rok) : Wzór deklaracji DR-1 (wzór na 2016 rok) : Wzór deklaracji DN-1 (wzór na 2016 rok) :  Uchwała Nr XIV/118/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych :  Uchwała Nr XIV/116/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. : Uchwała Nr XIV/120/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. : Uchwała Nr XV/140/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej. : Komunikat prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 : Komunikat prezesa GUS w spawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. : Wzór deklaracji DL-1 (wzór na 2016 rok) : Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 14 do 2710 19 49 oraz kodem 3824 9091.  : Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 : Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. - podstawa do ustalenia podatku na rok 2015 : Uchwała Nr XXXV/387/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zarządzania poboru podatku w drodze inkasa... - obwiązuje na rok 2015 : Uchwała Nr XXXV/389/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - obwiązuje na rok 2015 : Uchwała Nr XXXV/386/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzozów za 2014 rok : Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) : Wzór załącznika do deklaracji DT-1 : Wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)  : Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) : Wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) : Wzór informacji o lasach (IL-1) : Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) : Wzór informacji o gruntach (IR-1) : REFEARAT PODATKÓW - KONTAKT : Zaświadczenia dla rolników : Zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej : Zaświadczenia o uzyskanych dochodach w gospodarstwie rolnym (dla spraw stypendialnych) : Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości : Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości : Załatwianie spraw dotyczących umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w podatku od środków transportowych : Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego : Umorzenie podatku od środków transportowych : Rachunek bankowy
Liczba pozycji: 41
1.Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 (wzór na 2016 rok)
2.Wzór załącznika do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1A (wzór na 2016 rok)
3.Wzór załącznika dane o zwolenieniach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B (wzór na 2016 rok)
4. Wzór załącznika dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A (wzór na 2016 rok)
5.Wzór załącznika dane o zwolenieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B (wzór na 2016 rok)
6.Wzór załącznika dane o nieruchomościach ZN-1/A (wzór na 2016 rok)
7.Wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1 (wzór na 2016 rok)
8.Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 (wzór na 2016 rok)
9.Wzór deklaracji DR-1 (wzór na 2016 rok)
10.Wzór deklaracji DN-1 (wzór na 2016 rok)
11. Uchwała Nr XIV/118/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
12. Uchwała Nr XIV/116/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
13.Uchwała Nr XIV/120/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
14.Uchwała Nr XV/140/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
15.Komunikat prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
16.Komunikat prezesa GUS w spawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.
17.Wzór deklaracji DL-1 (wzór na 2016 rok)
18.Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 14 do 2710 19 49 oraz kodem 3824 9091.
19.Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015
20.Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. - podstawa do ustalenia podatku na rok 2015
21.Uchwała Nr XXXV/387/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zarządzania poboru podatku w drodze inkasa... - obwiązuje na rok 2015
22.Uchwała Nr XXXV/389/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - obwiązuje na rok 2015
23.Uchwała Nr XXXV/386/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzozów za 2014 rok
24.Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1)
25.Wzór załącznika do deklaracji DT-1
26.Wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)
27.Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
28.Wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1)
29.Wzór informacji o lasach (IL-1)
30.Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
31.Wzór informacji o gruntach (IR-1)
32.REFEARAT PODATKÓW - KONTAKT
33.Zaświadczenia dla rolników
34.Zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
35.Zaświadczenia o uzyskanych dochodach w gospodarstwie rolnym (dla spraw stypendialnych)
36.Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
37.Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
38.Załatwianie spraw dotyczących umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w podatku od środków transportowych
39.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
40.Umorzenie podatku od środków transportowych
41.Rachunek bankowy
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «