Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Informacje

Informacja dotycząca numeru konta bankowego, na które można dokonywać wpłat na rzecz Urzędu Miejskiego w Brzozowie.
Numer konta Urzędu Miejskiego w Brzozowie------------------ ( B)2004-02-23
Opiskonto:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Brzozowie
Nr konta 72864211132011930606640001

Dotyczy należności:
1/ podatki:
- od nieruchomości,
- rolny,
- leśny,
- od środków transportowych,
- inne opłaty lokalne,
2/ dzierżawy,
3/ czynsze,
4/ inne wpłaty.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «