Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty skarbowe
Opłaty skarbowe------------------ ( B)2015-05-13
Opis Opłaty skarbowe
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r. poz. 1628)
Opłacie podlegaj
• sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
• zaświadczenie stwierdzające że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo zagranicą - 38zł
• wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł
• zaświadczenie o stanie cywilnym - 38zł
• Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1000 zł
• odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 22 zł
• odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 33 zł
• odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946r. - 39 zł
• odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu po dokonaniu transkrypcji - 50zł
• odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego - 39zł
• odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia aktu dokonanego na wniosek - 39zł
• zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
• pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego – 17 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
• przelewem na konto Urzędu Miasta Brzozowa ul. Armii Krajowej 1
Jesteś na archiwalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzozów.
Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej dostępny jest pod adresem: https://brzozow.bip.gov.pl/
• na miejscu, w USC

Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, zawarcia związku małżeńskiego, meldunkowych, PZU.
Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka).

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Magdalena Dąbrowska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «