Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia

Program współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
Zarządzenie Nr 185/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_185_2015.pdf (418714 B)2015-10-06
OpisZarządzenie 185/2015 z dnia 5.10.2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Program współpracy na rok 2016------------------ ( B)2015-10-06
Opis Konsultacje z organizacjami pozarządowymi /program współpracy na rok 2016/

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) poddaję pod konsultacje „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji od dnia 6 października 2015 r. do 15 października 2015 r. Opinie należy składać na załączonym formularzu – zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Brzozowa Nr 185/2015

Do pobrania:

- „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” – PROJEKT

-Formularz uwag.
Protokół - do pobraniaprotokol_konsultacje_21102015.pdf (435238 B)2015-10-21
OpisProtokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «