Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Kadr

Sprawy gospodarcze, archiwum zakładowe i sprawy BHP
Gibała AgnieszkaInspektor
Garbińska MałgorzataSpecjalista ds. BHP
Żelazko JustynaInspektor
Federczak KatarzynaPodinspektor
AdresPokój 101
Telefon13 4341087
Wacek KatarzynaInspektor
AdresPokój 102
Telefon13 3061054
------------------ ( B)2014-04-22
Opis- Prowadzenie prenumeraty pism i czasopism oraz zaopatrywanie urzędu w fachowe czasopisma,
- Prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjnych dla potrzeb Urzędu oraz tablic urzędowych i informacyjnych,
- Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem środków transportu będących w dyspozycji urzędu,
- Prowadzenie archiwum zakładowego,
- Prowadzenie spraw związanych z zarządem obiektami administrowanymi przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny UM (utrzymanie, bieżące remonty, itp.), sprawy związane z naliczaniem czynszu i innych opłat za najem pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
- Organizacyjne i techniczne współdziałanie w przygotowywaniu kampanii wyborczych do Sejmu i Senatu, Rady Miejskiej, Referendum, itp.
- Prowadzenie spraw socjalnych, kontrolowanie zabezpieczenia pomieszczeń biurowych oraz ich wyposażanie, załatwianie spraw związanych z zakupem odzieży ochronnej i środków higieny osobistej, wykonywanie czynności związanych z cechowaniem urządzeń i mebli biurowych, zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne oraz pieczęcie, prowadzenie magazynu materiałów biurowych, prowadzenie gospodarki formularzami i drukami,
- Prowadzenie spraw BHP i ochrony przeciwpożarowej (kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie, kontrolowanie spraw związanych z konserwacją sprzętu przeciwpożarowego)

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «