Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Kadr

Sprawy kadrowe
Cwynar CelinaZastępca Naczelnika Wydziału
Adrespokój 111
Telefon13 3061056 (wewn. 111)
Prowadzenie spraw kadrowych------------------ ( B)2003-06-27
Opis- Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Miejskiego oraz Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych podległych, (w szczególności: przygotowywanie dokumentacji związanej z wyborem, powoływaniem i zawieraniem umów o pracę, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowaniem i nagradzaniem, przygotowywanie dokumentacji związanej z powoływaniem, odwoływaniem, zaszeregowaniem dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnie podległych, prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i ich kontrolą, prowadzenie gospodarki etatami, prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami wewnętrznymi pracowników oraz kierowaniem pracowników na studia zaoczne celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych, prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych.
- Współudział w przygotowaniu sprawozdań, informacji i innych materiałów dla potrzeb Rady Miejskiej, Zarządu oraz Burmistrza Gminy,
- Kompletowanie protokołów z kontroli zewnętrznych w Urzędzie i zaleceń pokontrolnych oraz przestrzeganie ich terminowej realizacji.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «