Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Finansowo-Budżetowy

Obsługa finansowo-księgowa budżetu
Szklarz JacekSkarbnik Gminy
Pilszak EwelinaZastępca Skarbnika Gminy
Witek ElżbietaInspektor
Konieczna Anna Inspektor
AdresPokój 209
Telefon13 4341046
Błaż WandaInspektor
Barańska AnnaInspektor
Ryba AnnaInspektor
Adres Pokój 210
Telefon13 3061076
2013-04-03
Opis- realizacja dochodów i wydatków budżetowych gminy,
- realizacja dochodów i wydatków budżetowych wykonywanych w ramach zadań zleconych,
- realizacja dochodów i wydatków dysponentów budżetowych gminy (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Brzozowski Dom Kultury, Muzeum Regionalne, Biblioteka Publiczna)
- współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową, Radcą Prawnym, bankiem finansującym,
- opracowanie wymaganej sprawozdawczości finansowej w zakresie prowadzonych spraw w terminach obowiązujących,
- opracowanie projektu budżetu gminy,
- opracowanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych,
- opracowanie półrocznej informacji i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
- prowadzenie ksiegowości finansowej inwestycji z zakresu oświaty i ochrony środowiska,
- prowadzenie ksiąg inwentarzowych (materiały, środki trwałe w używaniu, środki trwałe, środki pieniężne, ksiegozbiory, wartości niematerialne i prawne,
- wydawanie zaświadczeń o zarobkach,
- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
- sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków pbliczno-prawnych i odprowadzanie tych rozliczeń,
- prowadzenie ewidencji wypłaconych zasiłków rodzinnych, chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z ZUS, ustalenie ich wysokości do wypłaty,
- dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS,
- księgowanie i prowadzenie oraz planowanie funduszu socjalnego,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących opracowań finansowych,
- zatwierdzanie dokumentów ksiegowych do wypłaty,
- kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «