Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Finansowo-Budżetowy

Kasa
Podulka Bernadeta Inspektor
AdresPokój 211
Telefon13 3061077
KASA------------------ ( B)2003-06-25
OpisI. Przyjmowanie gotówki do kasy:
a) wpłaty zobowiązań podatkowych od:
- podatku od nieruchomości
- podatku od środków transportowych
- podatku rolnego
- podatku leśnego
- opłaty administracyjnej (tj. za sporządzenie testamentu, za wypis, wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania, za wpis i dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności dospodarczej)
- podatku od posiadania psów
b) czynsze,
c) dzierżawy,
d) opłaty za zarejestrowanie podatnika podatku VAT,
e) inne wpłaty z zakresu działalności urzędu
II. Pobieranie gotówki na czek z banku i dokonywanie wypłat na podstawie dowodów kasowych tj. faktury (rachunki), listy płatnicze, zaliczki, delegacje, i inne własne dowody źródłowe,
IV. Pobieranie z banku i sprzedaż znaków opłaty skarbowej,
V. Podnoszenie wartości weksli,
VI. Wypłata dodatków mieszkaniowych

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «