Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Przetargi i konkursy

Konkursy ogłaszane przez Urząd Miejski w Brzozowie
Ogłoszenie o konkursie - do pobraniaZarzadzenie_Nr_79_2014.pdf (1485729 B)2014-05-12
OpisZarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Turzym Polu.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zarządzenie Nr 45/2015 - do pobraniaZarzadzenie_Nr_45_2015.pdf (1008559 B)2015-03-16
Opis Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2015 roku.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Nina Jantosz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Ogłoszenie wyników konkursu - do pobraniaogloszenie_konkurs_10042015.pdf (693076 B)2015-04-10
OpisOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2015 r. pn. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, ogłoszonego zarządzeniem nr 45/2015 z dnia 13 marca 2015 r.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Nina Jantosz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Ogłoszenie o konkursie - do pobraniaZarzadzenie_Nr_104_2015.pdf (1264714 B)2015-07-03
OpisZarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Ogłoszenie o konkursie - do pobraniaogloszenie_konkurs_01122015.pdf (2607122 B)2015-12-01
OpisOgłoszenie o konkursie - konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekcie w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, którego Beneficjentem będzie gmina Brzozów.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Edyta Kuczma
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «