Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Budżet

Budżet Gminy Brzozów na 2009 rok.
UchwałaUchwala RG.doc (64512 B)2009-03-18
OpisUCHWAŁA Nr XXVII/179/2009 Rady Miejskiej w Brzozowie

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Załącznik Nr 1Zal_1.doc (73216 B)2009-03-18
OpisDOCHODY BUDŻETOWE

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Załącznik Nr 2Zal_ 2.doc (141312 B)2009-03-18
OpisWYDATKI BUDŻETOWE

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Załącznik Nr 3Zal_3.doc (25088 B)2009-03-18
OpisPLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Załącznik Nr 4Zal_4.doc (67072 B)2009-03-18
OpisPlan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Załącznik Nr 5Zal_5.doc (27136 B)2009-03-18
OpisZestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Załącznik Nr 6Zal_6.doc (45056 B)2009-03-18
OpisPlan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Załącznik Nr 7Zal_7.doc (48128 B)2009-03-18
OpisWykaz dotacji podmiotowych z budżetu Gminy dla instytucji kultury

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Załącznik Nr 8Zal_8.doc (26624 B)2009-03-18
OpisWykaz zadań ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych na terenie Gminy Brzozów – realizowanych w 2009 roku.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Załącznik Nr 9Zal_9.doc (50688 B)2009-03-18
OpisWydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «