Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Pracownicy Wieloosobowego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych
Oleniacz RadosławInspektor
AdresPokój 6
Telefon13 3061061
------------------ ( B)2015-03-09
OpisRadosław Oleniacz - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych

1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisami wykonawczymi.

2. Nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych.

3. Przygotowanie specyfikacji przetargowej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych.

4. Przekazywanie wymaganych przepisami ogłoszeń, dokumentacji i specyfikacji przetargowych do publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynie Wspólnot Europejskich oraz portali Urzędu Zamówień Publicznych.

5. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do pracy komisji przetargowej i udział w tych pracach.

6. Prowadzenie spraw związanych z ewentualnymi odwołaniami od rozstrzygnięć przetargowych.

7. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i zwieraniem umowy z wybranym wykonawcą w procedurze przetargowej.

8. Archiwizowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z terminami przechowywania określonymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.

9. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

10. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień.

11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Gminy.
Data MarianPodinspektor
AdresPokój 6
Telefon13 3061091
------------------ ( B)2015-03-09
OpisMarian Data - Podinspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych

1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisami wykonawczymi.

2. Nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych.

3. Przygotowanie specyfikacji przetargowej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych.

4. Przekazywanie wymaganych przepisami ogłoszeń, dokumentacji i specyfikacji przetargowych do publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynie Wspólnot Europejskich oraz portali Urzędu Zamówień Publicznych.

5. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do pracy komisji przetargowej i udział w tych pracach.

6. Prowadzenie spraw związanych z ewentualnymi odwołaniami od rozstrzygnięć przetargowych.

7. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i zwieraniem umowy z wybranym wykonawcą w procedurze przetargowej.

8. Archiwizowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z terminami przechowywania określonymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.

9. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

10. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień.

11. Sporządzanie kosztorysów na drobne roboty budowlane i remontowe wykonywane przez Gminę Brzozów na swoich obiektach.

12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Gminy.

     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «