Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Zamówienia publiczne

Zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro
Ogłoszenie o zamówieniu - do pobraniaprzetarg_10112015.zip (773905 B)2015-11-10
OpisOgłoszenie o zamówieniu - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Opracowanie dokumentacji projektowej głębokiej modernizacji energetycznej budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 1 w Brzozowie".
Znak sprawy ZP.271.1.21.20.2015

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Ogłoszenie o zamówieniu - do pobraniaozp_19112015.zip (3183240 B)2015-11-19
OpisOgłoszenie o zamówieniu - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Opracowanie koncepcji budowy na działce nr 58/17 położonej w Brzozowie:
1. Stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Brzozów.
2. Oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Przysietnica i Brzozów."

Znak sprawy ZP.271.1.22.2015

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Informacja o wyniku przetargu - do pobraniazawiadomienie_o_wyborze_20112015.pdf (227025 B)2015-11-20
Opis Informacja o wyborze oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Opracowanie dokumentacji projektowej głębokiej modernizacji energetycznej budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 1 w Brzozowie".
Znak sprawy: ZP.271.1.21.2015

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zawiadomienie o wyborze - do pobraniaZawiadomienie_o_wyborze_01122015.pdf (253529 B)2015-12-01
OpisZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Opracowanie koncepcji budowy na działce nr 58/17 położonej w Brzozowie:
1. Stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Brzozów.
2. Oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Przysietnica i Brzozów."

Znak sprawy ZP.271.1.22.2015

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «