Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Zamówienia publiczne

Przetargi ogłaszane przez Urząd Miejski w Brzozowie
Informacja o zmianach - do pobraniainformacja_o_zmianach_29012015.compressed.pdf (5286567 B)2015-01-29
OpisInformacja o zmianach - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak FB.271.11.2014 p.n. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Brzozów".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Ogłoszenie o wyborze - do pobraniaogloszenie_o_wyborze_02032015.pdf (422276 B)2015-03-02
Opis Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Brzozów".
Nr sprawy: FB.271.11.2014

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ - do pobrania2015-03-03
OpisOgłoszenie o zamówieniu - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Budowa oświetlenia ulicznego w Brzozowie przy ulicy Głowackiego - etap II (I boczna)".
Nr ogłoszenia: 28331-2015.

Wszystkie załączniki dotyczące w/w przetargu są dostępne do pobrania pod adresem:
Przejdź do pobierania


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Ogłoszenie o wyborze - do pobraniaogloszenie_o_wyborze_25032015.pdf (713668 B)2015-03-25
OpisOgłoszenie o wyborze - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Budowa oświetlenia ulicznego w Brzozowie przy ulicy Głowackiego - etap II (I boczna)".
ZP.271.2.2015

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ - do pobrania2015-05-28
OpisOgłoszenie o zamówieniu - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Budowa oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół nr 1 w Przysietnicy".
Nr ogłoszenia: 77539-2015.

Wszystkie załączniki dotyczące w/w przetargu są dostępne do pobrania pod adresem:
Przejdź do pobierania


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Wyjaśnienie treści SIWZ - do pobraniawyjasnienie_SIWZ_08062015.pdf (695776 B)2015-06-08
OpisWyjaśnienie treści SIWZ - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Budowa oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół nr 1 w Przysietnicy".


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Ogłoszenie o wyborze - do pobraniainformacja_o_wyborze_17062015.pdf (560402 B)2015-06-17
Opis Ogłoszenie o wyborze - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Budowa oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół nr 1 w Przysietnicy".
ZP.271.3.2015

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ - do pobrania2015-08-25
OpisOgłoszenie o zamówieniu - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zmiennicy".
Nr ogłoszenia: 218214-2015.

Wszystkie załączniki dotyczące w/w przetargu są dostępne do pobrania pod adresem:
Przejdź do pobierania


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Ogłoszenie o wyborze - do pobraniainformacja_o_wyborze_11092015.pdf (738223 B)2015-09-11
Opis Ogłoszenie o wyborze - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zmiennicy".
ZP.271.4.2015

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Ogłoszenie o zamówieniu - do pobraniaogloszenie_o_zamowieniu_14092015.pdf (1645892 B)2015-09-14
OpisOgłoszenie o zamówieniu - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Usługa udzielenia kredytu konsolidacyjnego w kwocie 31 142 048,88 zł".
Znak sprawy: ZP.271.5.2015

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
SIWZ i załączniki - do pobraniaprzetarg_17092015.zip (87870 B)2015-09-17
OpisSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami - dotyczy zamówienia pn. "Usługa udzielenia kredytu konsolidacyjnego w kwocie 31 142 048,88zł".
Nr sprawy: ZP.271.5.2015

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Ogłoszenie o zamówieniu - do pobraniaPrzetarg_01102015.pdf (1698035 B)2015-10-01
OpisOgłoszenie o zamówieniu - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Dostawa energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Brzozów".
Znak sprawy: ZP.271.6.2015

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
SIWZ i załączniki - do pobraniaprzetarg_06102015.zip (102711 B)2015-10-06
OpisSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami - dotyczy zamówienia pn. "Dostawa energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Brzozów".
Nr sprawy: ZP.271.6.2015

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Wyjaśnienie treści SIWZ - do pobraniawyjasnienie_tresci_SIWZ_19102015.pdf (1086291 B)2015-10-19
OpisWyjaśnienie treści SIWZ - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Usługa udzielenia kredytu konsolidacyjnego w kwocie 31 142 048,88 zł".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Wyjaśnienie treści SIWZ - do pobraniawyjasnienie_SIWZ_27102015.zip (1360065 B)2015-10-27
OpisWyjaśnienie treści SIWZ - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Dostawa energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Brzozów".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Ogłoszenie o wyborze - do pobraniainformacja_o_wyborze_29102015.pdf (410486 B)2015-10-30
OpisOgłoszenie o wyborze - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Usługa udzielenia kredytu konsolidacyjnego w kwocie 31 142 048,88 zł
ZP.271.5.2015

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marian Data
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ - do pobrania------------------ ( B)2015-11-03
OpisOgłoszenie o zamówieniu - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki".
Nr ogłoszenia: 294218-2015.

Wszystkie załączniki dotyczące w/w przetargu są dostępne do pobrania pod adresem:
Przejdź do pobierania


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Ogłoszenie o wyborze - do pobraniaOgloszenie_o_wyborze_13112015.pdf (364502 B)2015-11-13
OpisOgłoszenie o wyborze - dotyczy zamówienia pn. "Dostawa energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Brzozów".
Nr sprawy: ZP.271.6.2015

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
Ogłoszenie o wyborze - do pobraniaogloszenie_o_wyborze_24112015.pdf (720116 B)2015-11-24
OpisOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki".

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Radosław Oleniacz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «